Tradycyjny pogrzeb czy kremacja zwłok?

Śmierć to nie­odzowny ele­ment życia. Nie ma stwo­rze­nia i być może ni­gdy nie będzie, które oszu­ka­łoby ją i trwało przez wieki. Wyjątki nie spo­ty­kają także ludzi dla­tego warto dobrze przy­go­to­wać się na nią, by nie była smut­nym zasko­cze­niem dla rodziny i bli­skich. Czytaj dalej Tradycyjny pogrzeb czy kremacja zwłok?